Náš tým

Ošetřující lékař
MDDr. Adam Misař
Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Jako zubní lékař pracuje od roku 2013.

Zubní instrumentářka
Lucie Šibíková
Absolventka Střední zdravotnické školy v Praze.

Zubíci
Zubík Zdravý a Zubík Churavý
Absolventi speciální dětské pedagogiky.
Jako pomůcka pro děti pracují od roku 2015.
zubíci